top of page
Image by Annie Spratt

SERVICII

 • Identificarea candidatilor potriviti pentru afacerea dumneavoastra.
  Stabilirea clară a cerințelor și a profilului candidatului ideal pentru poziția vacantă, inclusiv calificările, experiența, competențele și abilitățile necesare. Identificarea surselor candidaților cu ajutorul partenerilor nostrii din țările asiatice. Evaluarea CV-urilor și a aplicațiilor pentru a selecta candidații care corespund cel mai bine cerințelor. Realizarea unor teste sau evaluări pentru a verifica competențele tehnice sau specifice ale candidaților. Negocierea termenilor și condițiilor contractuale, precum și transmiterea ofertei de muncă.
 • Prezentarea candidatilor si organizarea interviurilor
  Prezentarea candidaților și organizarea interviurilor reprezintă două etape critice în procesul de identificare a personalului în Asia. Acestea implică: Prezentarea Candidaților: După ce am identificat candidații potențiali care corespund cerințelor, urmează să îi prezentăm angajatorului pentru a decide cu privire la avansarea în procesul de selecție. În această etapă, elaborăm profiluri detaliate pentru fiecare candidat, evidențiind calificările, experiența și abilitățile lor relevante pentru poziția vacantă. Organizarea Interviurilor: Organizarea interviurilor este un pas crucial în evaluarea candidaților. De obicei, interviurile sunt programate online, folosind aplicații precum Skype sau WhatsApp. Această abordare permite accesul la candidații din Asia în mod eficient și elimină barierele geografice. Înainte de interviu, coordonăm programul candidatului și angajatorului, asigurându-ne că toate părțile sunt pregătite pentru discuția viitoare. Interviuri Tehnice și de Comportament: În cadrul interviurilor online, se desfășoară întrebări tehnice și de comportament pentru a evalua cunoștințele și competențele candidaților, precum și adecvarea lor culturală cu organizația. Aceste interviuri oferă oportunitatea de a cunoaște candidații mai bine și de a evalua cum se potrivesc în echipa și în cultura companiei. Evaluarea Competențelor: În funcție de specificul postului, pot fi efectuate teste sau evaluări pentru a confirma competențele tehnice ale candidaților. Aceste teste pot fi administrate online pentru a măsura abilitățile practice și aptitudinile necesare pentru funcția respectivă. Negocierea și Selectarea Finală: După interviurile și evaluările inițiale, angajatorul selectează candidatul preferat. Se trec în revistă detalii precum salariul, beneficiile și alte condiții contractuale. Negocierea și selecția finală conduc la oferirea oficială a postului și pregătirea candidatului pentru integrare în organizație.
 • Intocmirea documentatiei necesara in vederea obtinerii avizului de munca.
  Intocmirea documentației necesare pentru obținerea avizului de muncă în conformitate cu cerințele Inspectoratului General de Imigrări (IGI) reprezintă o etapă crucială în procesul de recrutare a candidaților din Asia. Acest proces implică următoarele aspecte: Constituirea Dosarelor în Format Digital: În prima fază a acestui proces, procedăm la colectarea și întocmirea tuturor documentelor necesare pentru fiecare candidat selectat. Aceste documente includ CV-ul candidatului, calificări profesionale, pașaportul, fotografii, documentele societatii angajatoare și orice alte documente cerute de IGI pentru obținerea avizului de muncă. Toate aceste documente sunt digitalizate și stocate într-un dosar electronic. Depunerea Cererilor în Format Fizic cu Imputernicire de la Angajator: După ce dosarele sunt pregătite cu atenție în format electronic, acestea sunt tipărite și organizate în dosare fizice. În același timp, obținem o imputernicire sau procură din partea angajatorului, care ne conferă autoritatea de a depune cererile pentru avizul de muncă în numele lor. Dosarele fizice astfel constituite sunt apoi depuse la sediul Inspectoratului General de Imigrări (IGI), în concordanță cu programul și cerințele IGI.Această abordare asigură că documentele sunt prezentate într-un mod organizat și în acord cu cerințele IGI, facilitând procesul de aprobare și reducând potențialele întârzieri sau probleme în obținerea avizului de muncă pentru candidații din Asia. Cooperare cu IGI: În timpul procesului de depunere fizică, colaborăm strâns cu reprezentanții IGI pentru a asigura că toate documentele și cererile sunt conforme cu cerințele lor. Putem oferi orice informații sau clarificări suplimentare necesare pentru a facilita procesul de aprobare. Urmărirea Procesului: După depunerea cererilor, monitorizăm procesul de aprobare și comunicăm cu IGI pentru a obține actualizări cu privire la starea acestora. În funcție de complexitatea cererilor și volumul de solicitări, acest proces poate dura o perioadă de timp variabilă.
 • Aplicarea și obținerea vizei.
  Aplicarea pentru o viză de lungă ședere este o altă etapă crucială în procesul de relocare a candidaților din Asia către țara de destinație, și poate implica o serie de proceduri și documente specifice. Iată o dezvoltare a acestei etape: Documentație necesară: Pentru a aplica pentru o viză de lungă ședere, candidații și organizația angajatoare trebuie să pregătească o serie de documente. Acestea pot include pașapoarte valabile, formulare de cerere completate, fotografii recente, avizul de muncă emis de autoritățile locale, contractul de muncă, dovezi financiare de susținere și asigurarea medicală. De asemenea, candidații ar putea trebui să prezinte certificate medicale și documente de cazier judiciar, în funcție de cerințele specificie ale țării gazdă. Depunerea cererii: Procesul de depunere a cererii pentru viză poate varia în funcție de țară și ambasada sau consulatul responsabil. De obicei, candidații vor trebui să programeze o întâlnire cu autoritățile consulare și să depună personal dosarele de cerere și documentația asociată. Unele țări pot permite și depunerea online a cererilor. Interviuri consulare: În unele cazuri, candidații pot fi chemați pentru un interviu la ambasadă sau la consulat. Aceasta oferă oportunitatea autorităților consulare să obțină informații suplimentare despre candidați și să stabilească motivul și eligibilitatea pentru viză. Plata taxelor: Aplicarea pentru o viză de lungă ședere implică de obicei o taxă de procesare, care trebuie achitată în avans. Candidații și/sau angajatorii trebuie să fie pregătiți să acopere aceste costuri. Perioada de așteptare: După depunerea cererii, candidații trebuie să aștepte procesul de aprobare. Aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de țară și de volumul de cereri. Ridicarea vizei: Odată ce viza este aprobată, candidații trebuie să ridice fizic viza de la ambasadă sau consulatul corespunzător. Aceasta poate implica prezentarea documentelor suplimentare sau a confirmării de la angajator.
 • Organizare logistică.
  Organizarea logistica a sosirii candidaților în România implică pregătirea și coordonarea tuturor detaliilor necesare pentru a facilita tranziția lor din țara de origine în România. Iată câteva aspecte cheie în acest proces: Transport și Bilete de Avion: Se asigură rezervarea biletelor de avion pentru candidați, având în vedere datele și orașele de plecare/destinație. Se ține cont de eventualele necesități de escală sau conexiuni. Cazare Temporară: Se asigură că candidații au cazare temporară pregătită pentru sosirea lor în România. Acest lucru poate include rezervarea de camere de hotel sau alte opțiuni de cazare adecvate. Asistență la Aeroport: Se furnizează informații și asistență la aeroportul de sosire pentru a ajuta candidații să navigheze în mod eficient prin procedurile vamale și de imigrare. Transport Intern: Se organizează transportul intern în România, de obicei de la aeroport la locul de cazare sau la sediul companiei. Acest lucru poate implica rezervarea unui serviciu de transfer sau a unei mașini de închiriat. Documentație și Acte: Se asigură că candidații au toate documentele necesare pentru intrarea în țară și pentru îndeplinirea procedurilor de imigrare, inclusiv viza de muncă și orice alte acte relevante. Informare și Orientare: Candidaților li se oferă informații detaliate cu privire la regulile și obiceiurile locale, precum și la resursele disponibile pentru a-i ajuta să se acomodeze rapid în România.
 • Receptia si întocmirea documentelor de rezidenta pentru personalul selectat.
  Recepția și întocmirea documentelor de rezidență pentru personalul selectat implică următoarele etape: Sosirea în Țara de Destinație: După ce candidații ajung în țara de destinație, aceștia sunt întâmpinați și ajutați cu formalitățile de intrare, inclusiv controlul de la frontieră și gestionarea bagajelor. Înregistrarea la Adresa de Domiciliu: În funcție de regulile locale, candidații pot fi obligați să se înregistreze la adresa la care vor locui. Această înregistrare este un pas important în obținerea statutului de rezident. Depunerea Cererilor pentru Documente de Rezidență: Candidații sunt îndrumați și ajutați să completeze cererile pentru documentele de rezidență. Acest lucru poate include formulare specifice și furnizarea documentelor de susținere, precum pașapoarte, acte de identitate, contracte de muncă și alte documente solicitate de autorități. Obținerea Autorizației de Rezidență Temporară sau Permanentă: Candidații pot solicita fie o autorizație de rezidență temporară, fie una permanentă, în funcție de circumstanțele lor și de politica de imigrație a țării respective. Acest proces implică depunerea cererilor și furnizarea oricăror documente suplimentare solicitate de autorități. Efectuarea Examelor Medicale și a Verificărilor de Securitate: În anumite cazuri, candidații pot fi supuși examenelor medicale sau verificărilor de securitate ca parte a procesului de obținere a rezidenței. Emiterea Documentelor de Rezidență: Odată ce cererile sunt aprobate, autoritățile emit documentele de rezidență corespunzătoare. Aceste documente atestă statutul legal de rezident al candidaților în țara de destinație. Asistență Continuă: Pe parcursul întregului proces, candidații beneficiază de asistență și ghidare din partea organizației angajatoare sau a agenției responsabile pentru relocare. Aceasta include clarificări privind procedurile, programarea la autorități și rezolvarea eventualelor probleme. Organizarea atentă a acestor etape este esențială pentru a asigura că personalul selectat obține statutul de rezident în mod legal și eficient în țara de destinație.
1A
Anchor 1
Image by Headway

INTOCMIRE

 • Identificarea candidatilor potriviti pentru afacerea dumneavoastra.
  Stabilirea clară a cerințelor și a profilului candidatului ideal pentru poziția vacantă, inclusiv calificările, experiența, competențele și abilitățile necesare. Identificarea surselor candidaților cu ajutorul partenerilor nostrii din țările asiatice. Evaluarea CV-urilor și a aplicațiilor pentru a selecta candidații care corespund cel mai bine cerințelor. Realizarea unor teste sau evaluări pentru a verifica competențele tehnice sau specifice ale candidaților. Negocierea termenilor și condițiilor contractuale, precum și transmiterea ofertei de muncă.
 • Prezentarea candidatilor si organizarea interviurilor
  Prezentarea candidaților și organizarea interviurilor reprezintă două etape critice în procesul de identificare a personalului în Asia. Acestea implică: Prezentarea Candidaților: După ce am identificat candidații potențiali care corespund cerințelor, urmează să îi prezentăm angajatorului pentru a decide cu privire la avansarea în procesul de selecție. În această etapă, elaborăm profiluri detaliate pentru fiecare candidat, evidențiind calificările, experiența și abilitățile lor relevante pentru poziția vacantă. Organizarea Interviurilor: Organizarea interviurilor este un pas crucial în evaluarea candidaților. De obicei, interviurile sunt programate online, folosind aplicații precum Skype sau WhatsApp. Această abordare permite accesul la candidații din Asia în mod eficient și elimină barierele geografice. Înainte de interviu, coordonăm programul candidatului și angajatorului, asigurându-ne că toate părțile sunt pregătite pentru discuția viitoare. Interviuri Tehnice și de Comportament: În cadrul interviurilor online, se desfășoară întrebări tehnice și de comportament pentru a evalua cunoștințele și competențele candidaților, precum și adecvarea lor culturală cu organizația. Aceste interviuri oferă oportunitatea de a cunoaște candidații mai bine și de a evalua cum se potrivesc în echipa și în cultura companiei. Evaluarea Competențelor: În funcție de specificul postului, pot fi efectuate teste sau evaluări pentru a confirma competențele tehnice ale candidaților. Aceste teste pot fi administrate online pentru a măsura abilitățile practice și aptitudinile necesare pentru funcția respectivă. Negocierea și Selectarea Finală: După interviurile și evaluările inițiale, angajatorul selectează candidatul preferat. Se trec în revistă detalii precum salariul, beneficiile și alte condiții contractuale. Negocierea și selecția finală conduc la oferirea oficială a postului și pregătirea candidatului pentru integrare în organizație.
 • Intocmirea documentatiei necesara in vederea obtinerii avizului de munca.
  Intocmirea documentației necesare pentru obținerea avizului de muncă în conformitate cu cerințele Inspectoratului General de Imigrări (IGI) reprezintă o etapă crucială în procesul de recrutare a candidaților din Asia. Acest proces implică următoarele aspecte: Constituirea Dosarelor în Format Digital: În prima fază a acestui proces, procedăm la colectarea și întocmirea tuturor documentelor necesare pentru fiecare candidat selectat. Aceste documente includ CV-ul candidatului, calificări profesionale, pașaportul, fotografii, documentele societatii angajatoare și orice alte documente cerute de IGI pentru obținerea avizului de muncă. Toate aceste documente sunt digitalizate și stocate într-un dosar electronic. Depunerea Cererilor în Format Fizic cu Imputernicire de la Angajator: După ce dosarele sunt pregătite cu atenție în format electronic, acestea sunt tipărite și organizate în dosare fizice. În același timp, obținem o imputernicire sau procură din partea angajatorului, care ne conferă autoritatea de a depune cererile pentru avizul de muncă în numele lor. Dosarele fizice astfel constituite sunt apoi depuse la sediul Inspectoratului General de Imigrări (IGI), în concordanță cu programul și cerințele IGI.Această abordare asigură că documentele sunt prezentate într-un mod organizat și în acord cu cerințele IGI, facilitând procesul de aprobare și reducând potențialele întârzieri sau probleme în obținerea avizului de muncă pentru candidații din Asia. Cooperare cu IGI: În timpul procesului de depunere fizică, colaborăm strâns cu reprezentanții IGI pentru a asigura că toate documentele și cererile sunt conforme cu cerințele lor. Putem oferi orice informații sau clarificări suplimentare necesare pentru a facilita procesul de aprobare. Urmărirea Procesului: După depunerea cererilor, monitorizăm procesul de aprobare și comunicăm cu IGI pentru a obține actualizări cu privire la starea acestora. În funcție de complexitatea cererilor și volumul de solicitări, acest proces poate dura o perioadă de timp variabilă.
 • Aplicarea și obținerea vizei.
  Aplicarea pentru o viză de lungă ședere este o altă etapă crucială în procesul de relocare a candidaților din Asia către țara de destinație, și poate implica o serie de proceduri și documente specifice. Iată o dezvoltare a acestei etape: Documentație necesară: Pentru a aplica pentru o viză de lungă ședere, candidații și organizația angajatoare trebuie să pregătească o serie de documente. Acestea pot include pașapoarte valabile, formulare de cerere completate, fotografii recente, avizul de muncă emis de autoritățile locale, contractul de muncă, dovezi financiare de susținere și asigurarea medicală. De asemenea, candidații ar putea trebui să prezinte certificate medicale și documente de cazier judiciar, în funcție de cerințele specificie ale țării gazdă. Depunerea cererii: Procesul de depunere a cererii pentru viză poate varia în funcție de țară și ambasada sau consulatul responsabil. De obicei, candidații vor trebui să programeze o întâlnire cu autoritățile consulare și să depună personal dosarele de cerere și documentația asociată. Unele țări pot permite și depunerea online a cererilor. Interviuri consulare: În unele cazuri, candidații pot fi chemați pentru un interviu la ambasadă sau la consulat. Aceasta oferă oportunitatea autorităților consulare să obțină informații suplimentare despre candidați și să stabilească motivul și eligibilitatea pentru viză. Plata taxelor: Aplicarea pentru o viză de lungă ședere implică de obicei o taxă de procesare, care trebuie achitată în avans. Candidații și/sau angajatorii trebuie să fie pregătiți să acopere aceste costuri. Perioada de așteptare: După depunerea cererii, candidații trebuie să aștepte procesul de aprobare. Aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de țară și de volumul de cereri. Ridicarea vizei: Odată ce viza este aprobată, candidații trebuie să ridice fizic viza de la ambasadă sau consulatul corespunzător. Aceasta poate implica prezentarea documentelor suplimentare sau a confirmării de la angajator.
 • Organizare logistică.
  Organizarea logistica a sosirii candidaților în România implică pregătirea și coordonarea tuturor detaliilor necesare pentru a facilita tranziția lor din țara de origine în România. Iată câteva aspecte cheie în acest proces: Transport și Bilete de Avion: Se asigură rezervarea biletelor de avion pentru candidați, având în vedere datele și orașele de plecare/destinație. Se ține cont de eventualele necesități de escală sau conexiuni. Cazare Temporară: Se asigură că candidații au cazare temporară pregătită pentru sosirea lor în România. Acest lucru poate include rezervarea de camere de hotel sau alte opțiuni de cazare adecvate. Asistență la Aeroport: Se furnizează informații și asistență la aeroportul de sosire pentru a ajuta candidații să navigheze în mod eficient prin procedurile vamale și de imigrare. Transport Intern: Se organizează transportul intern în România, de obicei de la aeroport la locul de cazare sau la sediul companiei. Acest lucru poate implica rezervarea unui serviciu de transfer sau a unei mașini de închiriat. Documentație și Acte: Se asigură că candidații au toate documentele necesare pentru intrarea în țară și pentru îndeplinirea procedurilor de imigrare, inclusiv viza de muncă și orice alte acte relevante. Informare și Orientare: Candidaților li se oferă informații detaliate cu privire la regulile și obiceiurile locale, precum și la resursele disponibile pentru a-i ajuta să se acomodeze rapid în România.
 • Receptia si întocmirea documentelor de rezidenta pentru personalul selectat.
  Recepția și întocmirea documentelor de rezidență pentru personalul selectat implică următoarele etape: Sosirea în Țara de Destinație: După ce candidații ajung în țara de destinație, aceștia sunt întâmpinați și ajutați cu formalitățile de intrare, inclusiv controlul de la frontieră și gestionarea bagajelor. Înregistrarea la Adresa de Domiciliu: În funcție de regulile locale, candidații pot fi obligați să se înregistreze la adresa la care vor locui. Această înregistrare este un pas important în obținerea statutului de rezident. Depunerea Cererilor pentru Documente de Rezidență: Candidații sunt îndrumați și ajutați să completeze cererile pentru documentele de rezidență. Acest lucru poate include formulare specifice și furnizarea documentelor de susținere, precum pașapoarte, acte de identitate, contracte de muncă și alte documente solicitate de autorități. Obținerea Autorizației de Rezidență Temporară sau Permanentă: Candidații pot solicita fie o autorizație de rezidență temporară, fie una permanentă, în funcție de circumstanțele lor și de politica de imigrație a țării respective. Acest proces implică depunerea cererilor și furnizarea oricăror documente suplimentare solicitate de autorități. Efectuarea Examelor Medicale și a Verificărilor de Securitate: În anumite cazuri, candidații pot fi supuși examenelor medicale sau verificărilor de securitate ca parte a procesului de obținere a rezidenței. Emiterea Documentelor de Rezidență: Odată ce cererile sunt aprobate, autoritățile emit documentele de rezidență corespunzătoare. Aceste documente atestă statutul legal de rezident al candidaților în țara de destinație. Asistență Continuă: Pe parcursul întregului proces, candidații beneficiază de asistență și ghidare din partea organizației angajatoare sau a agenției responsabile pentru relocare. Aceasta include clarificări privind procedurile, programarea la autorități și rezolvarea eventualelor probleme. Organizarea atentă a acestor etape este esențială pentru a asigura că personalul selectat obține statutul de rezident în mod legal și eficient în țara de destinație.

DOCUMENTATIE

Anchor 3
Anchor 2
Image by Patrick Tomasso

DIVERSE

 • Identificarea candidatilor potriviti pentru afacerea dumneavoastra.
  Stabilirea clară a cerințelor și a profilului candidatului ideal pentru poziția vacantă, inclusiv calificările, experiența, competențele și abilitățile necesare. Identificarea surselor candidaților cu ajutorul partenerilor nostrii din țările asiatice. Evaluarea CV-urilor și a aplicațiilor pentru a selecta candidații care corespund cel mai bine cerințelor. Realizarea unor teste sau evaluări pentru a verifica competențele tehnice sau specifice ale candidaților. Negocierea termenilor și condițiilor contractuale, precum și transmiterea ofertei de muncă.
 • Prezentarea candidatilor si organizarea interviurilor
  Prezentarea candidaților și organizarea interviurilor reprezintă două etape critice în procesul de identificare a personalului în Asia. Acestea implică: Prezentarea Candidaților: După ce am identificat candidații potențiali care corespund cerințelor, urmează să îi prezentăm angajatorului pentru a decide cu privire la avansarea în procesul de selecție. În această etapă, elaborăm profiluri detaliate pentru fiecare candidat, evidențiind calificările, experiența și abilitățile lor relevante pentru poziția vacantă. Organizarea Interviurilor: Organizarea interviurilor este un pas crucial în evaluarea candidaților. De obicei, interviurile sunt programate online, folosind aplicații precum Skype sau WhatsApp. Această abordare permite accesul la candidații din Asia în mod eficient și elimină barierele geografice. Înainte de interviu, coordonăm programul candidatului și angajatorului, asigurându-ne că toate părțile sunt pregătite pentru discuția viitoare. Interviuri Tehnice și de Comportament: În cadrul interviurilor online, se desfășoară întrebări tehnice și de comportament pentru a evalua cunoștințele și competențele candidaților, precum și adecvarea lor culturală cu organizația. Aceste interviuri oferă oportunitatea de a cunoaște candidații mai bine și de a evalua cum se potrivesc în echipa și în cultura companiei. Evaluarea Competențelor: În funcție de specificul postului, pot fi efectuate teste sau evaluări pentru a confirma competențele tehnice ale candidaților. Aceste teste pot fi administrate online pentru a măsura abilitățile practice și aptitudinile necesare pentru funcția respectivă. Negocierea și Selectarea Finală: După interviurile și evaluările inițiale, angajatorul selectează candidatul preferat. Se trec în revistă detalii precum salariul, beneficiile și alte condiții contractuale. Negocierea și selecția finală conduc la oferirea oficială a postului și pregătirea candidatului pentru integrare în organizație.
 • Intocmirea documentatiei necesara in vederea obtinerii avizului de munca.
  Intocmirea documentației necesare pentru obținerea avizului de muncă în conformitate cu cerințele Inspectoratului General de Imigrări (IGI) reprezintă o etapă crucială în procesul de recrutare a candidaților din Asia. Acest proces implică următoarele aspecte: Constituirea Dosarelor în Format Digital: În prima fază a acestui proces, procedăm la colectarea și întocmirea tuturor documentelor necesare pentru fiecare candidat selectat. Aceste documente includ CV-ul candidatului, calificări profesionale, pașaportul, fotografii, documentele societatii angajatoare și orice alte documente cerute de IGI pentru obținerea avizului de muncă. Toate aceste documente sunt digitalizate și stocate într-un dosar electronic. Depunerea Cererilor în Format Fizic cu Imputernicire de la Angajator: După ce dosarele sunt pregătite cu atenție în format electronic, acestea sunt tipărite și organizate în dosare fizice. În același timp, obținem o imputernicire sau procură din partea angajatorului, care ne conferă autoritatea de a depune cererile pentru avizul de muncă în numele lor. Dosarele fizice astfel constituite sunt apoi depuse la sediul Inspectoratului General de Imigrări (IGI), în concordanță cu programul și cerințele IGI.Această abordare asigură că documentele sunt prezentate într-un mod organizat și în acord cu cerințele IGI, facilitând procesul de aprobare și reducând potențialele întârzieri sau probleme în obținerea avizului de muncă pentru candidații din Asia. Cooperare cu IGI: În timpul procesului de depunere fizică, colaborăm strâns cu reprezentanții IGI pentru a asigura că toate documentele și cererile sunt conforme cu cerințele lor. Putem oferi orice informații sau clarificări suplimentare necesare pentru a facilita procesul de aprobare. Urmărirea Procesului: După depunerea cererilor, monitorizăm procesul de aprobare și comunicăm cu IGI pentru a obține actualizări cu privire la starea acestora. În funcție de complexitatea cererilor și volumul de solicitări, acest proces poate dura o perioadă de timp variabilă.
 • Aplicarea și obținerea vizei.
  Aplicarea pentru o viză de lungă ședere este o altă etapă crucială în procesul de relocare a candidaților din Asia către țara de destinație, și poate implica o serie de proceduri și documente specifice. Iată o dezvoltare a acestei etape: Documentație necesară: Pentru a aplica pentru o viză de lungă ședere, candidații și organizația angajatoare trebuie să pregătească o serie de documente. Acestea pot include pașapoarte valabile, formulare de cerere completate, fotografii recente, avizul de muncă emis de autoritățile locale, contractul de muncă, dovezi financiare de susținere și asigurarea medicală. De asemenea, candidații ar putea trebui să prezinte certificate medicale și documente de cazier judiciar, în funcție de cerințele specificie ale țării gazdă. Depunerea cererii: Procesul de depunere a cererii pentru viză poate varia în funcție de țară și ambasada sau consulatul responsabil. De obicei, candidații vor trebui să programeze o întâlnire cu autoritățile consulare și să depună personal dosarele de cerere și documentația asociată. Unele țări pot permite și depunerea online a cererilor. Interviuri consulare: În unele cazuri, candidații pot fi chemați pentru un interviu la ambasadă sau la consulat. Aceasta oferă oportunitatea autorităților consulare să obțină informații suplimentare despre candidați și să stabilească motivul și eligibilitatea pentru viză. Plata taxelor: Aplicarea pentru o viză de lungă ședere implică de obicei o taxă de procesare, care trebuie achitată în avans. Candidații și/sau angajatorii trebuie să fie pregătiți să acopere aceste costuri. Perioada de așteptare: După depunerea cererii, candidații trebuie să aștepte procesul de aprobare. Aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de țară și de volumul de cereri. Ridicarea vizei: Odată ce viza este aprobată, candidații trebuie să ridice fizic viza de la ambasadă sau consulatul corespunzător. Aceasta poate implica prezentarea documentelor suplimentare sau a confirmării de la angajator.
 • Organizare logistică.
  Organizarea logistica a sosirii candidaților în România implică pregătirea și coordonarea tuturor detaliilor necesare pentru a facilita tranziția lor din țara de origine în România. Iată câteva aspecte cheie în acest proces: Transport și Bilete de Avion: Se asigură rezervarea biletelor de avion pentru candidați, având în vedere datele și orașele de plecare/destinație. Se ține cont de eventualele necesități de escală sau conexiuni. Cazare Temporară: Se asigură că candidații au cazare temporară pregătită pentru sosirea lor în România. Acest lucru poate include rezervarea de camere de hotel sau alte opțiuni de cazare adecvate. Asistență la Aeroport: Se furnizează informații și asistență la aeroportul de sosire pentru a ajuta candidații să navigheze în mod eficient prin procedurile vamale și de imigrare. Transport Intern: Se organizează transportul intern în România, de obicei de la aeroport la locul de cazare sau la sediul companiei. Acest lucru poate implica rezervarea unui serviciu de transfer sau a unei mașini de închiriat. Documentație și Acte: Se asigură că candidații au toate documentele necesare pentru intrarea în țară și pentru îndeplinirea procedurilor de imigrare, inclusiv viza de muncă și orice alte acte relevante. Informare și Orientare: Candidaților li se oferă informații detaliate cu privire la regulile și obiceiurile locale, precum și la resursele disponibile pentru a-i ajuta să se acomodeze rapid în România.
 • Receptia si întocmirea documentelor de rezidenta pentru personalul selectat.
  Recepția și întocmirea documentelor de rezidență pentru personalul selectat implică următoarele etape: Sosirea în Țara de Destinație: După ce candidații ajung în țara de destinație, aceștia sunt întâmpinați și ajutați cu formalitățile de intrare, inclusiv controlul de la frontieră și gestionarea bagajelor. Înregistrarea la Adresa de Domiciliu: În funcție de regulile locale, candidații pot fi obligați să se înregistreze la adresa la care vor locui. Această înregistrare este un pas important în obținerea statutului de rezident. Depunerea Cererilor pentru Documente de Rezidență: Candidații sunt îndrumați și ajutați să completeze cererile pentru documentele de rezidență. Acest lucru poate include formulare specifice și furnizarea documentelor de susținere, precum pașapoarte, acte de identitate, contracte de muncă și alte documente solicitate de autorități. Obținerea Autorizației de Rezidență Temporară sau Permanentă: Candidații pot solicita fie o autorizație de rezidență temporară, fie una permanentă, în funcție de circumstanțele lor și de politica de imigrație a țării respective. Acest proces implică depunerea cererilor și furnizarea oricăror documente suplimentare solicitate de autorități. Efectuarea Examelor Medicale și a Verificărilor de Securitate: În anumite cazuri, candidații pot fi supuși examenelor medicale sau verificărilor de securitate ca parte a procesului de obținere a rezidenței. Emiterea Documentelor de Rezidență: Odată ce cererile sunt aprobate, autoritățile emit documentele de rezidență corespunzătoare. Aceste documente atestă statutul legal de rezident al candidaților în țara de destinație. Asistență Continuă: Pe parcursul întregului proces, candidații beneficiază de asistență și ghidare din partea organizației angajatoare sau a agenției responsabile pentru relocare. Aceasta include clarificări privind procedurile, programarea la autorități și rezolvarea eventualelor probleme. Organizarea atentă a acestor etape este esențială pentru a asigura că personalul selectat obține statutul de rezident în mod legal și eficient în țara de destinație.

ACTIVITATI CONEXE

bottom of page